دانلود فايل هاي تحقيقي و مقلاله اي

ادبيات نظري وپيشينه پژوهش آموزش هاي فني و حرفه اي و توسعه كارآفريني

ادبيات نظري وپيشينه پژوهش آموزش هاي فني و حرفه اي و توسعه كارآفرينيدسته: مباني و پيشينه نظري
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 277 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 68

ادبيات نظري وپيشينه پژوهش آموزش هاي فني و حرفه اي و توسعه كارآفريني=======================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط كاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده كرديد و يا مالك پزوژه اي
بوديد كه از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
=======================================================

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || filecero@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

جزئيات:

توضيحات: فصل دوم پژوهش كارشناسي ارشد و دكترا (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همرا با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي و فارسي دارد (به شيوه APA)

فهرستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه………………………………….. 20

بخش اول:

1-1- سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور……….. 21 

1-2- پيام آرم سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور.. 21

1-3- فلسفه آموزش………………………… 22

1-4- اهـداف و نـگـرش سـازمـان…………….. 22

1-5- تعريف آموزشهاي فني و حرفه اي…………. 23

1-6- اصول و مباني آموزش هاي فني و حرفه اي….. 24

1-7- ضرورت توجه به شكل گيري آموزش هاي فني و حرفه اي    26

1-8- آموزش، مهارت و اشتغال……………….. 27

1-9- آثار تحولات جديد اقتصادي و اجتماعي بر آموزش هاي فني و حرفه اي………………………………………. 29

1-9-1-  نقش آموزش هاي فني و حرفه اي در سياست.. 31

1-9-2-  نقش فرآيندي (Process role) آموز هاي فني و حرفه اي  31

1-9-3-  نقش جامعه پذيري سياسي آموزش هاي فني و حرفه اي  32

1-10- لزوم توجه به كيفيت در آموزش هاي فني و حرفه اي    33

1-10-1- آلمان…………………………… 33

1-10-2- آفريقاي جنوبي……………………. 34

1-10-3- ايالات متحده آمريكا……………….. 34

1-10-4- بريتانيا………………………… 34

1-10-5- نيوزلند…………………………. 35

1-12- تفاهم نامه همكاري آموزشي……………. 35

بخش دوم:

2-1- تعاريف كارآفرين…………………….. 36

2-2- تعاريف كارآفريني……………………. 37

2-3- سير تاريخي مفهوم كارآفريني…………… 38

2-3-1- دوره اول: قرن 15، 16 ميلادي «صاحبان پروژه هاي بزرگ»   38

2-3-2- دوره دوم…………………………. 38

2-3-3- دوره سوم…………………………. 38

2-3-4- دوره چهارم……………………….. 39

2-3-5- دوره پنجم………………………… 39

2-4- ويژگي هاي كارآفرينان………………… 39

2-4-1- ويژگيهاي شخصيتي كارآفرين ها………… 40

2-4-2- ويژگي هاي رفتاري كارآفرين ها……….. 40

2-4-2-1- ويژگيهاي مرتبط با سابقه و پيشينه….. 40

2-4-2-2- ويژگي هاي تجربي…………………. 41

2-5- اهميت و ضرورت آموزش كارآفريني………… 41

2-6- انواع وظايف واقعي كارآفريني………….. 44

2-7- انواع كارآفريني…………………….. 44

2-7-1- فردي…………………………….. 44

2-7-2- گروهي……………………………. 45

2-8- ارتباط خلاقيت و نوآوري با كارآفريني…….. 46

2-9- كارآفرين چگونه كارآفريني مي كند؟……… 47

2-10- مهارت هاي كارآفريني………………… 48

2-10-1- مهارت هاي شخصي كارآفريني………….. 49

2-10-2- مهارت هاي مديريتي كارآفريني……….. 49

2-10-3- مهارت هاي فني كارآفريني…………… 49

2-11- متغيرهاي مهارت هاي كارآفريني………… 50

2-11-1- متغيرهاي مهارت هاي شخصي كارآفريني….. 50

2-11-2- متغييرهاي مهارت هاي مديريتي كارآفريني. 52

2-11-3- متغيرهاي مهارت هاي فني كارآفريني…… 54

2-12- جايگاه كارآفريني از ديدگاه دانشمندان علوم مختلف  57

2-12-1- ديدگاه دانشمندان علوم اقتصادي……… 57

2-12-2- ديدگاه محققين علوم رفتاري نسبت به كارآفريني    59

2-12-3- ديدگاه دانشمندان مديريت نسبت به كارآفريني 60

2-13- عوامل مؤثر بر فرآيند كارآفريني………. 62

2-14- عوامل مؤثر بر اثربخشي دوره هاي آموزش كارآفريني   63

2-15- آموزش و ترويج كارآفريني…………….. 64

2-16- تحصيل كارآفريني- شيوه هاي آموزشي…….. 64

2-17- دانشگاه كارآفرين……………………. 65

2-18- سابقه كارآفريني در ايران…………….. 67

2-19- فرهنگ كارآفريني در ايران…………….. 68

2-20- اقدامات انجام شده در ايران جهت كارآفريني 71

2-20-1- كارآفريني و اقتصاد……………….. 71

2-20-2- كارآفريني و رشد اقتصادي…………… 72

2-20-3- كارآفريني و رشد فن آوري…………… 72

2-20-4- كار آفريني و اشتغال……………….. 72

2-20-5- كارآفريني و خصوصي سازي…………….. 73

2-21- كسب و كار چيست؟……………………. 75

2-22- مزاياي ايجاد كسب و كارهاي كوچك………. 76

2-23- چرخه ي حيات كسب و كارهاي كارآفرينانه…. 77

     2-24- چرخه عمر كارآفريني- استراتژي آغاز يك كسب و كار 79

مقدمه:

كارآفرينان با مهارتي كه در تشخيص فرصت ها و ايجاد حركت در جهت توسعه موقعيت ها دارند پيشگامان حقيقي تغيير در اقتصاد و تحولات اجتماعي محسوب مي گردند. آنها تصديق مي كنند كه موفقيت و بقاء در چشم اندازهاي برخواسته از فردا, نيازمند چالاكي, قوه ابتكار و خلاقيت است و علاوه بر اين كارآفريني به ريسك پذيري , نوآوري و كنش كارآفرينانه هم نياز دارد و بر اساس نظريات اقتصادي و تجارب حاصله در اقتصادهاي روبه رشد كارآفرينان, موتور محركه توسعه و رشد اقتصادي محسوب مي شوند و بالطبع اشتغال زايي يكي از ره آوردهاي مهم كارآفريني مي باشد.

در اين فصل از تحقيق تعاريف كارآفرين و كارآفريني , اهميت و ضرورت كارآفريني , وجه به شكل گيري آموزش هاي فني و حرفه اي, آموزش، مهارت و اشتغال, آثار تحولات جديد, تعريف و انواع آموزشهاي فني و حرفه اي, اصول و مباني آموزش هاي فني و حرفه اي, ضرورت اقتصادي و اجتماعي بر آموزش هاي فني و حرفه اي, لزوم توجه به كيفيت در آموزش هاي فني و حرفه اي, تفاهم نامه همكاري آموزشي , مهارت در كشورهاي در حال توسعه, تعاريف كارآفرين , تعاريف كارآفريني, سير تاريخي مفهوم كارآفريني , ويژگي هاي كارآفرينان, اهميت و ضرورت آموزش كارآفريني, انواع وظايف واقعي كارآفريني , انواع كارآفريني, ارتباط خلاقيت و نوآوري با كارآفريني , كارآفرين چگونه كارآفريني مي كند؟ مهارت هاي كارآفريني , جايگاه كارآفريني از ديدگاه دانشمندان علوم مختلف, عوامل مؤثر بر فرآيند كارآفريني , عوامل مؤثر بر اثربخشي دوره هاي آموزش كارآفريني , آموزش و ترويج كارآفريني, تحصيل كارآفريني, شيوه هاي آموزشي, دانشگاه كارآفرين , سابقه كارآفريني در ايران, فرهنگ كارآفريني در ايران, اقدامات انجام شده در ايران جهت كارآفريني, كسب وكار چيست؟ مزاياي ايجاد كسب و كارهاي كوچك, چرخه ي حيات كسب و كارهاي كارآفرينانه, چرخه عمر كارآفريني و استراتژي آغاز يك كسب و كار شرح داده مي شود.

بخش اول:

2-1-1. سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور: (TVTO)

آموزش هاي فني و حرفه اي در كشور ما سابقه اي ديرينه دارد و به قبل از آموزشهاي رسمي بر     مي گردد , اين نوع آموزش ها در جامعه , در محدوده موضوعات بسيار متنوع از مشاغل جامعه معني و مفهوم پيدا مي كند. از جمله ويژگي هاي آموزش هاي فني و حرفه اي اين است كه جنبه هاي كاربردي و عملي مفاهيم مختلف بيشتر از جنبه هاي تئوري مورد توجه قرار مي گيرد.

سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي كه از ادغام سه نهاد آموزشي در سال 1359 و به منظور ارائه آموزشهاي فني و حرفه‌اي تشكيل گرديده و بر اساس بيش از 10 قانون موضوعه و ماده 151 قانون برنامه سوم و تنفيذ آن در برنامه چهارم، متولي آموزشهاي         فني و حرفه‌اي كوتاه مدت بوده و مسئول كميته تخصصي آموزش هاي فني و حرفه اي غيررسمي با عضويت 16 وزارتخانه و سازمان و در نهاد كارگري و كارفرمايي است فعاليتهاي آموزشي خود را در دو بخش دولتي و غير دولتي اجرا نمايد.

اين سازمان علاوه بر ستاد مركزي، داراي 31 اداره كل در سطح كشور و يك مركز تربيت مربي مي‌باشد و به منظور دستيابي به تازه‌هاي علوم و فن آوري روز و همگامي با استانداردهاي بين المللي، همواره سعي بر گسترش روابط بين المللي از جمله با سازمان بين المللي كار (ILO) و سازمان        بين المللي آموزش حرفه‌اي و كشورهاي مختلف دنيا نموده است.

قيمت فايل فقط 27,000 تومان

 

خريد

 

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ دى ۱۳۹۶ ] [ ۰۷:۴۸:۱۶ ] [ سعيد ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 16
دیروز : 7
افراد آنلاین : 1
همه : 330
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب